Tabletová regenerační Supertab

Sůl Supertab značkové německé výroby – regenerační tabletovaná. Možná k použití v domácích úpravnách vody, vhodná do myček, bazénů atd.

TABLETOVÁ REGENERAČNÍ SŮL  PRO ÚPRAVNY VODY SUPERTAB

SOLNÉ TABLETY SUPERTAB POSKYTUJÍ OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI PRO POUŽITÍ V PŘÍSTROJÍCH PRO REGENERACI A ZMĚKČOVÁNÍ VODY FUNGUJÍCÍCH NA BÁZI IONTOVÉ VÝMĚNY. FORMA, HUTNOST A ČISTOTA SOLNÝCH TABLET SUPERTAB PERFEKTNĚ ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM PRO PŘÍSTROJE PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY A UMOŽŇUJE BEZPORUCHOVÝ CHOD TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

Solné tablety plně splňují požadavky norem EN 973,Typ A a stejně tak požadavky na čistotu Codexu Alimentarius.

Země původu: Německo

Specifikace:

CAS-číslo: 7647-14-5 EINECS-číslo: 231-598-3

CAS_Nummer Produktmischung:

EINECS-Nummer Produktmischung

Beschaffenheit:

Vzhled: plně rozpustné tablety z vakuové soli

Chemische Zusammensetzung:

Chemické složení: Spezifikation

Specifikace

Typisch

 

METHODE

Metody

Chlorid sodný > 99,9 %     EN 973
V H2O nerozpustné < 150 mg/kg     ISO 2479
Vlhkost < 1.000 mg/kg     ISO 2483
Ca + Mg + SO4 < 0,2 %     ISO 2480

 

[Fyzikální vlastnosti:]
Sypná hustota cca

1.000 kg/m³

  EN 1236
Rozměry:
Průměr: 25 mm
 

Sítová analýza:

Podíl jemných částic < 5,0 mm    max. 4,0 %    Metoda: EN 1235
Produkt vyhovuje požadavkům EN-973: regenerační soli pro intoměniče (vakuová sůl typu A).
Potravinářská kvalita vyhovuje kritériím čistoty Kodexu Alimentarius.

 

 

Oblast použití:
Pro průmyslové použití.

 

SUPER TAB® tablety jsou speciálně vyrobeny za účelem tvorby solanky pro regeneraci iontoměničů ve změkčovačích vody.
Výrobní proces:
SUPER TAB ® tablety jsou získávany metodou vysokotlakého lisu, bez prostředku proti spékání.
Skladování:
Nakládání s výrobkem a jeho skladování musí být zajištěno za správných hygienických a ochranných podmínek tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace. Nesmí se vršit více než 2 palety na sebe.
Bezpečnost:
Bezpečnostní list pro chlorid sodný možno získat na vyžádání.
Výrobce: ESCO Německo